O projektu

Projektne aktivnosti

Projekt "Iz doma na svoje!" je usmjeren na rješavanje problema nezaposlenosti mladih kroz edukaciju i medije, te kao takav predstavlja inovativnu inicijativu naglašavajući socijalnu integraciju mladih i stvaranje novih partnerstva između intere...
» Više 17.05.2012