Praktični savjeti

Prezentacije sa radionica

Na ovom dijelu Web platforme možete skinuti prezentacije koje su korištene na radionicama u Zagrebu, Rijeci i Osijeku.

26.06.2012