Poznate ličnosti

Damir Markovina

Damir Markovina  je hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac.Član je ansambla Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu od 2002. godine. Također je bio moderator na „Info programu za zapošljavanje“ u sklopu projekta „Iz doma na svo...
» Više 17.07.2012